EGZAMIN VIII KLASY

  • Kursy prowadzone najczęściej przez 2 lektorów- zagadnienia gramatyczne i wprowadzenie słownictwa, zajęcia komunikacyjne i kulturowe.
  • Kursy przygotowujące do testów i egzaminów finalnych na poszczególnych etapach edukacji:
    • EGZAMIN VIII KLASY 1 x 60min/tydzień
    • MATURA 1x 90min/tydzień